نام شهید:  علی حسین آبادی

تاریخ تولد:  1338/06/10

محل تولد:  کنگاور

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  معارف اسلامی

دانشگاه محل تحصیل:  امام حسین (ع)

تاریخ شهادت:  1380/05/24

محل شهادت:  عوارض بمباران حلبچه

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند