نام شهید:  علی دلاوری

تاریخ تولد:  1340/01/01

محل تولد:  تویسرکان

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  حقوق

دانشگاه محل تحصیل:  تهران

تاریخ شهادت:  1365/12/07

محل شهادت:  شلمچه

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند