نام شهید:  غلامرضا خدری

تاریخ تولد:  1344/03/04

محل تولد:  همدان

تحصیلات:  کارشناسی

رشته تحصیلی:  دبیری شیمی

دانشگاه محل تحصیل:  رازی کرمانشاه

تاریخ شهادت:  1365/10/04

محل شهادت:  ام الرصاص

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند