نام شهید:  غلام رضا زیوری

تاریخ تولد:  1331/01/05

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   دكتراي

رشته تحصیلی:  داروسازی

دانشگاه محل تحصیل:   تبریز

تاریخ شهادت:  1359/09/29

محل شهادت:  سرپل ذهاب

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند