نام شهید:  غلام رضا شهبازي

تاریخ تولد:  1343/06/12

محل تولد:  نهاوند

تحصیلات:   كارشناسي

رشته تحصیلی:  دبيرفني ساخت وا

دانشگاه محل تحصیل:  سمنان

تاریخ شهادت:  1367/05/04

محل شهادت:  چهارزبر

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند