نام شهید:  فاطمه تقی ای

تاریخ تولد:  1342/01/01

محل تولد:  همدان

تحصیلات:  دکتری

رشته تحصیلی:  پزشکی

دانشگاه محل تحصیل:  علوم پزشکی همدان

تاریخ شهادت:  1366/12/25

محل شهادت:  بمباران همدان

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند