نام شهید:  فرامرز فخري

تاریخ تولد:  1346/03/15

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   كارداني

رشته تحصیلی:  تجربي

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1365/06/20

محل شهادت:  جزيره مجنون

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند