نام شهید:  فردين(حسين) گروسي

تاریخ تولد:  1345/04/29

محل تولد:  نهاوند

تحصیلات:   کاردانی

رشته تحصیلی:  -

دانشگاه محل تحصیل:  -

تاریخ شهادت:  1365/06/21

محل شهادت:  جزيره مجنون

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند