نام شهید:  فردین خدارحمی

تاریخ تولد:  1346/07/11

محل تولد:  قروه

تحصیلات:  کارشناسی

رشته تحصیلی:  اقتصاد کشاورزی

دانشگاه محل تحصیل:  دانشسرای کشاورزی ملایر

تاریخ شهادت:  1367/04/03

محل شهادت:  الاغلو

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند