نام شهید:  فريد خالقي

تاریخ تولد:  1345/01/04

محل تولد:  ملاير

تحصیلات:   كارشناسي

رشته تحصیلی:  مهندسي برق(شبكه

دانشگاه محل تحصیل:  صنعتی امیرکبیر

تاریخ شهادت:  1366/10/29

محل شهادت:  ماووت

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند