نام شهید:  كاوه فولادگر

تاریخ تولد:  1338/03/26

محل تولد:  آبادان

تحصیلات:   دكتری

رشته تحصیلی:  پزشكي

دانشگاه محل تحصیل:  شیراز

تاریخ شهادت:  1361/02/20

محل شهادت:  شلمچه

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند