نام شهید:  مجتبی نوروزی

تاریخ تولد:  1336/01/01

محل تولد:  تویسرکان

تحصیلات:   کاردانی

رشته تحصیلی:  عمران

دانشگاه محل تحصیل:  تهران

تاریخ شهادت:  1361/01/02

محل شهادت:  دهلران

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند