نام شهید:  مجتبی کاشفی

تاریخ تولد:  1346/11/28

محل تولد:  ملایر

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  عمران

دانشگاه محل تحصیل:  -

تاریخ شهادت:  1365/12/15

محل شهادت:  پاسگاه زيد

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند