نام شهید:  مجيد اکبری طائمه

تاریخ تولد:  1343/09/24

محل تولد:  ملاير

تحصیلات:  کاردانی

رشته تحصیلی:  الهیات

دانشگاه محل تحصیل:  امام صادق (ع)

تاریخ شهادت:  1365/12/12

محل شهادت:  شلمچه

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند