نام شهید:  محرم علي عابدي طاهر

تاریخ تولد:  1349/12/08

محل تولد:  بابانظر

تحصیلات:   كارداني

رشته تحصیلی:  تربيت معلم

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1365/11/02

محل شهادت:  شلمچه

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند