نام شهید:  محسن ترکاشوند

تاریخ تولد:  1348/03/01

محل تولد:  تویسرکان

تحصیلات:  کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:  برق

دانشگاه محل تحصیل:  -

تاریخ شهادت:  1367/05/06

محل شهادت:  چهارزبر

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند