نام شهید:  محسن گودرزي

تاریخ تولد:  1343/01/12

محل تولد:  ملاير

تحصیلات:   كارشناسي

رشته تحصیلی:  زبان انگليسي

دانشگاه محل تحصیل:  -

تاریخ شهادت:  1363/05/22

محل شهادت:  جزيره مجنون

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند