نام شهید:  محمدرحيم ساعدي

تاریخ تولد:  1393/09/01

محل تولد:  كبودراهنگ

تحصیلات:   كارداني

رشته تحصیلی:  امورتربيتي ومشا

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1393/09/01

محل شهادت:  پاسگاه زيد

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند