نام شهید:  محمدرحیم ساعدی

تاریخ تولد:  1342/12/05

محل تولد:  کبودرآهنگ

تحصیلات:  کاردانی

رشته تحصیلی:  امور تربیتی و مشاوره

دانشگاه محل تحصیل:  .

تاریخ شهادت:  1365/10/26

محل شهادت:  پاسگاه زید

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند