نام شهید:  محمدرضا بیداری

تاریخ تولد:  1346/05/17

محل تولد:  همدان

تحصیلات:  دکتری

رشته تحصیلی:  فیزیک

دانشگاه محل تحصیل:  بوعلی سینا

تاریخ شهادت:  1367/05/06

محل شهادت:  اسلام آباد

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند