نام شهید:  محمدرضا دشتی زاده

تاریخ تولد:  1337/03/26

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  فیزیک هسته ای

دانشگاه محل تحصیل:  سازمان انرژی اتمی

تاریخ شهادت:  1359/09/04

محل شهادت:  خرمشهر

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند