نام شهید:  محمدرضا فاميل زرگريان

تاریخ تولد:  1343/01/15

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  شيمي

دانشگاه محل تحصیل:  -

تاریخ شهادت:  1363/12/23

محل شهادت:  هورالهويزه

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند