نام شهید:  محمدعلی موسیوند

تاریخ تولد:  1340/09/01

محل تولد:  تویسرکان

تحصیلات:   دکتری

رشته تحصیلی:  پزشكی

دانشگاه محل تحصیل:  -

تاریخ شهادت:  1361/11/19

محل شهادت:  فکه

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند