نام شهید:  محمدقاسم فرهادتوسكي

تاریخ تولد:  1345/03/19

محل تولد:  ملاير

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  علوم آزمايشگاهي

دانشگاه محل تحصیل:  -

تاریخ شهادت:  1365/03/26

محل شهادت:  جزيره مجنون

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند