نام شهید:  محمد بلوردی

تاریخ تولد:  1339/05/01

محل تولد:  ملایر

تحصیلات:  کاردانی

رشته تحصیلی:  فیزیک

دانشگاه محل تحصیل:  صنعتی شریف

تاریخ شهادت:  1362/01/21

محل شهادت:  فکه

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند