نام شهید:  محمد تقی اخوان

تاریخ تولد:  1344/08/27

محل تولد:  همدان

تحصیلات:  کارشناسی

رشته تحصیلی:  عمران

دانشگاه محل تحصیل:  صنعت

تاریخ شهادت:  1365/12/10

محل شهادت:  شلمچه

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند