نام شهید:  محمد جعفر سعادتی

تاریخ تولد:  1343/01/01

محل تولد:  تویسرکان

تحصیلات:  دکتری

رشته تحصیلی:  دامپزشكي

دانشگاه محل تحصیل:  تهران

تاریخ شهادت:  1364/11/28

محل شهادت:  فاو

 

 

 
نام شهید:  محمد جعفر سعادتی

تاریخ تولد:  1343/01/01

محل تولد:  تویسرکان

تحصیلات:   دکتری

رشته تحصیلی:  دامپزشكي

دانشگاه محل تحصیل:  تهران

تاریخ شهادت:  1364/11/28

محل شهادت:  فاو

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند