نام شهید:  محمد حاتمی

تاریخ تولد:  1342/04/02

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   کاردانی

رشته تحصیلی:  نقشه برداری

دانشگاه محل تحصیل:  تبریز

تاریخ شهادت:  1365/10/27

محل شهادت:  پاسگاه زيد

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند