نام شهید:  محمد حسین درفشی

تاریخ تولد:  1337/11/23

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  علوم قضایی

دانشگاه محل تحصیل:  دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری

تاریخ شهادت:  1365/10/22

محل شهادت:  شلمچه

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند