نام شهید:  محمد عاشوري

تاریخ تولد:  1347/05/20

محل تولد:  ملاير

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  مهندسي برق(شبكه

دانشگاه محل تحصیل:  صنعتی امیرکبیر

تاریخ شهادت:  1365/10/10

محل شهادت:  شلمچه

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند