نام شهید:  محمد مراتي

تاریخ تولد:  1342/01/02

محل تولد:  تويسركان

تحصیلات:   كارشناسي

رشته تحصیلی:  -

دانشگاه محل تحصیل:  شیراز

تاریخ شهادت:  1367/03/23

محل شهادت:  شلمچه

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند