نام شهید:  محمد گودرزي

تاریخ تولد:  1343/07/01

محل تولد:  نهاوند

تحصیلات:   كارشناسي

رشته تحصیلی:  شيمي

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1365/10/21

محل شهادت:  شلمچه

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند