نام شهید:  مرتضی توپچی

تاریخ تولد:  1332/02/10

محل تولد:  همدان

تحصیلات:  کاردانی

رشته تحصیلی:  علوم سیاسی

دانشگاه محل تحصیل:  علامه طباطبایی

تاریخ شهادت:  1357/09/11

محل شهادت:  همدان

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند