نام شهید:  مصطفی بهرامی

تاریخ تولد:  1334/11/15

محل تولد:  همدان

تحصیلات:  کارشناسی

رشته تحصیلی:  کامپیوتر سخت افزار

دانشگاه محل تحصیل:  تهران

تاریخ شهادت:  1357/09/27

محل شهادت:  بیمارستان شهرام

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند