نام شهید:  مهران حاجیلویی

تاریخ تولد:  1345/05/08

محل تولد:  تهران

تحصیلات:  کارشناسی

رشته تحصیلی:  اقتصاد کشاورزی

دانشگاه محل تحصیل:  زنجان

تاریخ شهادت:  1367/05/05

محل شهادت:  چهارزبر

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند