نام شهید:  نباتعلی فتاحی

تاریخ تولد:  1338/05/03

محل تولد:  اسدآباد

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  برق

دانشگاه محل تحصیل:  رازی کرمانشاه

تاریخ شهادت:  1360/07/10

محل شهادت:  (کردستان(کومله

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند