نام شهید:  نورا... سوری

تاریخ تولد:  1327/10/01

محل تولد:  نهاوند

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  مکانیک

دانشگاه محل تحصیل:  علم و صنعت

تاریخ شهادت:  1365/02/12

محل شهادت:  اندیمشک

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند