نام شهید:  هاشم سبزعلیخانی

تاریخ تولد:  1344/04/02

محل تولد:  ملایر

تحصیلات:  کاردانی

رشته تحصیلی:  تاریخ

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1365/11/21

محل شهادت:  بمباران هوایی ملایر - روبروی بازار

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند