نام شهید:  هوشنگ ترکاشوند

تاریخ تولد:  1335/04/12

محل تولد:  ملایر

تحصیلات:  کارشناسی

رشته تحصیلی:  زبان و ادبیات عربی

دانشگاه محل تحصیل:  دانشگاه تهران

تاریخ شهادت:  1362/12/08

محل شهادت:  جزیره مجنون

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند