نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ابوالحسن بختیاری

ابوالحسن بختیاری


نام شهید:  ابوالحسن بختیاری

تاریخ تولد:  1345/01/02

محل تولد:  تویسرکان

تحصیلات:  کاردانی

رشته تحصیلی:  آموزش ابتدایی

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1365/10/04

محل شهادت:  اروندکنار