نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

احمد سپهر

احمد سپهر


نام شهید:  احمد سپهر

تاریخ تولد:  1347/07/05

محل تولد:  همدان

تحصیلات:  کارشناسی

رشته تحصیلی:  الکترونیک

دانشگاه محل تحصیل:  صنعتی اصفهان

تاریخ شهادت:  1365/10/04

محل شهادت:  اروندکنار