نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسماعیل قادری

اسماعیل قادری


نام شهید:  اسماعیل قادری

تاریخ تولد:  1348/03/07

محل تولد:  اسدآباد

تحصیلات:   کاردانی

رشته تحصیلی:  تربیت معلم

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1366/09/07

محل شهادت:  منطقه غرب