نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امیرابوالفضل سپهری

امیرابوالفضل سپهری


نام شهید:  امیرابوالفضل سپهری

تاریخ تولد:  1343/06/28

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   دکتری

رشته تحصیلی:  پزشکی

دانشگاه محل تحصیل:  شهید بهشتی

تاریخ شهادت:  1362/11/27

محل شهادت:  چنگوله