نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امیر طلایی

امیر طلایی


نام شهید:  امیر طلایی

تاریخ تولد:  1339/01/01

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  کودکان استثنایی

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1365/10/04

محل شهادت:  ام الرصاص