نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جعفر قاسمی

جعفر قاسمی


نام شهید:  جعفر قاسمی

تاریخ تولد:  1350/08/13

محل تولد:  نه سوزن

تحصیلات:   کاردانی

رشته تحصیلی:  تربیت معلم

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1366/10/26

محل شهادت:  ماووت