نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حسن(پرویز) کاووسی

حسن(پرویز) کاووسی


نام شهید:  حسن(پرویز) کاووسی

تاریخ تولد:  1346/06/01

محل تولد:  تویسرکان

تحصیلات:   کاردانی

رشته تحصیلی:  تربیت معلم

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1365/10/04

محل شهادت:  اروندرود