نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حسین مالمیر

حسین مالمیر


نام شهید:  حسین مالمیر

تاریخ تولد:  1343/01/01

محل تولد:  فریازان

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  مواد

دانشگاه محل تحصیل:  صنعتی اصفهان

تاریخ شهادت:  1366/01/15

محل شهادت:  پاسگاه زید