نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رحم خدا فرجی

رحم خدا فرجی


نام شهید:  رحم خدا فرجی

تاریخ تولد:  1343/01/01

محل تولد:  نهاوند

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  تکنسین اتاق عمل

دانشگاه محل تحصیل:  علوم پزشکی کرمانشاه

تاریخ شهادت:  1361/03/30

محل شهادت:  مهران