نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رضا احمدوند

رضا احمدوند


 

 
نام شهید:  رضا احمدوند

تاریخ تولد:  1343/07/02

محل تولد:  نهاوند

تحصیلات:  کاردانی

رشته تحصیلی:  تربیت معلم

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1364/12/03

محل شهادت:  فاو