نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روشنعلی میرزائی

روشنعلی میرزائی


نام شهید:  روشنعلی میرزائی

تاریخ تولد:  1340/09/20

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  مدیریت دولتی

دانشگاه محل تحصیل:  تهران

تاریخ شهادت:  1365/02/04

محل شهادت:  فاو